exmediaoblasti pôsobenia

Programovaniu a tvorbe webstránok sa venujeme už 10 rokov. Sledujúc trendy v oblasti internetu a IT sme sa rozhodli naše odborné skúsenosti využívať aj komerčne a takto poskytovať našim klientom kompletné služby najmä v oblasti propagácie na internete. Dnes ponuku našich služieb tvorí predovšetkým tvorba webstránok a poradenstvo v oblasti online marketingu.

exmediapoužívané technológie

Pri programovaní využívame nové technológie (XHTML, PHP, CSS), webstránky sú upravené a validné podľa štandardov konzorcia W3C, samozrejmosťou je aj optimalizácia pre vyhľadávače (SEO). Takto získava klient plnohodnotnú a originálnu firemnú alebo osobnú prezentáciu, ktorá mu dáva najlepší základ pre efektívnu propagáciu na internete.

exmediaprístup k práci

Náš tím je skúsený a vhodne zohraný. Tieto vlastnosti zaručujú vysokú flexibilitu, prispôsobenie sa požiadavkam zákazníkov a hlavne ich spokojnosť. Dôraz kladieme na individuálny prístup ku každému zo zákazníkov a profesionálne spracovanie všetkých realizovaných projektov.

exmediavízia a ciele

Naším cieľom je stať sa poprednou firmou zaoberajúcou sa tvorbou web prezentácií, internetovým marketingom a poradenstvom na Slovensku, v Čechách a ďalších krajinách Európy.

exmediaspolupráca s Vami

Náš tím privíta Vaše postrehy, námety k zlepšeniu ako aj prípadné návrhy na vzájomnú spoluprácu.

exmediakontakt

Poštová adresa:
Service 4 you, s.r.o.
Cottbuská 9
040 23 Košice
tel: +421 903 169 383 (SK)
+420 776 332 983 (CZ)
e-mail: exmedia@exmedia.sk

Home / Profil